Fundacja Podaruj Dane

Czemu Twoja historia medyczna jest tak cenna?

Czemu Twoja historia medyczna jest tak cenna?

Dane medyczne to ogromna ilość informacji, które są niezbędne do prowadzenia badań naukowych. W obecnej sytuacji ich potencjał nie jest wykorzystywany, ponieważ dostęp do danych jest ograniczony.

Twoja historia medyczna ma w sobie wielką moc. Informacje w niej zawarte mogą posłużyć do opracowania nowych metod diagnostyki, stworzenia nowych leków czy udoskonalenia już istniejących terapii.

Kluczowym momentem decydującym o tym czy dany lek zostanie wprowadzony na rynek, są badania kliniczne. Bardzo często brakuje jednak pacjentów którzy mogliby wziąć w nich udział, nawet dla tak powszechnych chorób jak choroby serca. Dawstwo Danych pozwala znacznie zwiększyć potencjalną bazę chętnych do udziału w badaniach, przyspieszając prace wdrożeniowe.

Aż 400 mln osób na świecie cierpi na choroby rzadkie. Wiemy jak leczyć tylko 5% z nich. Oznacza to, że 380 mln ludzi nie ma dostępu do żadnej formy leczenia – jest pozostawiona sama sobie. Dzięki Twojej pomocy Fundacja Podaruj Dane zapewni naukowczyniom i naukowcom dostęp do szerokiej bazy danych, która umożliwi im opracowanie terapii dla wielu milionów osób.

Duża ilość danych medycznych od szerokiej grupy populacji jest nieodzowna do tworzenia algorytmów usprawniających diagnostykę i do rozwoju medycyny personalizowanej, która uważana jest na następną erę w medycznym świecie. Obecnie w badaniach często brakuje odpowiedniej reprezentatywności np. osób starszych i kobiet. Dzięki dawstwu danych wspomagasz więc nie tylko rozwój medycyny, ale zwiększasz szansę na wyeliminowanie nierówności w ochronie zdrowia.

Dzięki dostępowi do danych możemy także zwiększyć długość życia i poprawić jego jakość, a nawet zwiększyć dostępność do leczenia.

Dawstwo danych zapewnia mnogość dostępnych źródeł informacji, szerszy ich zakres i większą dywersyfikację etniczną. Możliwa jest dokładniejsza analiza efektywności leku, jak i monitorowanie możliwych długofalowych skutków ubocznych. Szczególnie istotne jest to w czasach pandemii, takich jak COVID-19, kiedy znacznie szybciej moglibyście zidentyfikować czynniki ryzyka ciężkiego zachorowania, odkryć potencjalne leki czy zbadać skuteczność szczepień.