Fundacja Podaruj Dane

Dokumenty Fundacji

Dokumenty Fundacji

Jeśli chcesz poznać szczegóły o zasadach działania Fundacji zapraszamy do zapoznania się z naszymi dokumentami.

Przeczytaj Manifest na rzecz honorowego dawstwa danych! Podpisało go wiele organizacji partnerskich, wierząc, że wdrożenie systemu dawstwa danych może istotnie przyczynić się przyspieszenia rozwoju nauki, jednocześnie chroniąc prawa jednostki.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju nowoczesnej medycyny oraz działalności badawczo-rozwojowej w obszarze sektora life-science, obejmującej:

a. stworzenie systemowego rozwiązania dawstwa danych medycznych w celach badawczo-rozwojowych;
b. wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych;
c. wspieranie rozwoju badań klinicznych;
d. wspieranie sektora wyrobów medycznych, w tym w szczególności wykorzystujących dane do rozwoju algorytmów sztucznej inteligencji i innych narzędzi wspomagania decyzji;
e. uświadamianie kluczowych interesariuszy w zakresie potrzeb i celowości przekazywania danych medycznych, w tym po poddaniu ich pseudonimizacji lub zanonimizowaniu;
f. tworzenie standardów przetwarzania danych o stanie zdrowia, w tym udostępniania i anonimizacji/pseudonimizacji danych zapewniających pełną ochronę praw osób, których dane dotyczą;
g. skupienie wokół idei i praktyki Fundacji przedstawicieli środowisk medycznych, pacjenckich, naukowych i przedsiębiorców.

Więcej informacji o zadaniach, strukturze i sposobie działania Fundacji znajdziesz w Statucie Fundacji Podaruj Dane.

Abyś miał pewność, że Twoje dane są bezpieczne i przekazywane dla grup badawczych działających tylko propacjencko stworzyliśmy Politykę dotyczącą weryfikacji dostępu do danych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dostępie ośrodków badawczo-rozwojowych do historii medycznych oraz podziale środków możesz zapoznać się z tym dokumentem.

Możesz zapoznać się z treścią formularza zgody Honorowej Dawczyni i Honorowego Dawcy Danych tutaj, a także z zasadami przetwarzania danych osobowych, które odpowiadają na najczęściej pojawiające się pytania po zapoznaniu się z treścią zgody.

Zobacz jak chronimy Twoje dane i jak mogą być przetwarzane w Polityce prywatności.

Dodatkowo możesz zapoznać się z dokumentami Regulamin i Polityka Cookies.