Fundacja Podaruj Dane

Fundacja Podaruj Dane podjęła decyzję o uruchomieniu projektu grantów technologicznych dla badaczy w Polsce i na świecie

Warszawa 02.01.2024

 

Fundacja Podaruj Dane podjęła decyzję o uruchomieniu projektu grantów technologicznych dla badaczy w Polsce i na świecie.

 

Celem działania Fundacji Podaruj Dane jest wsparcie rozwoju nauki poprzez zapewnienie etycznego, transparentnego, opartego na zgodzie dostępu do danych medycznych pacjentów. Zapewnienie takiego dostępu wiązać się może z trudnościami technicznymi i organizacyjnymi  związanymi z pozyskiwaniem, wycofywaniem i zarządzaniem oświadczeniami woli pacjentów. 

 

Wskazane wyzwania Fundacja rozwiązała dzięki wykorzystaniu systemu IT stworzonego przez partnera technologicznego – Data Lake, które wykorzystuje unikalne właściwości rozproszonej bazy danych (blockchain). Fundacja chcąc wesprzeć innych niezależnych badaczy podjęła decyzję o uruchomienie programu grantów technologicznych, w których badacze działający zgodnie z Manifestem Dawstwa Danych, będą mogli ubiegać się o możliwość bezpłatnego skorzystania z najnowszej wersji rozwiązania IT udostępnionej przez Data Lake, wykorzystującej technologię blockchain. O szczegółach programu grantowego poinformujemy w I kwartale 2024 roku. Osoby i podmioty zainteresowane już teraz prosimy o kontakt na adres: biuro@podarujdane.pl

 

Powyższy program grantowy wpisuje się w wysiłki Fundacji zmierzające do stworzenia zdecentralizowanego systemu dawstwa danych opartego o działania tysięcy badaczy będących administratorami lub współadministratorami danych w prowadzonych przez siebie projektach. Podejście to jest również spójne z przepisami i duchem prawa, w szczególności RODO, jak również aktu ws. zarządzania danymi oraz projektowanej europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia.

 

Jednocześnie po ponad roku od uruchomienia projektu dawstwa danych polegającego na gromadzeniu zgód na odległość za pośrednictwem strony www.id.podarujdane.pl, Fundacja podjęła decyzję o zakończeniu projektu we wskazanej formie. Jesteśmy przekonani, że naszą misję będziemy realizować bardziej skutecznie, wspierając innych administratorów danych, działających na rzecz rozwoju nauk medycznych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>